Marianne Bokbl​ad

Författare och fö​reläsare

Bokblads Text & Ton

Pigan

Bilder på personer och platser som förekommer i boken "Pigan".
 Jag avslöjar dock inget av vad som händer i berättelsen. Bilderna kommer inte helt i tidsordning.

I slutet av boken finns en sångtext som också går att lyssna till här.

 
Lyssna
Lera gård, foto från 1892, ser det ut som att det står. Numera är gården gul och vit, men annars inga större förändringar.
Så här kan det ha sett ut när Britta-Cajsa gick till marknaden.
Detta var utsikten från Evigheten. Järnvägen kom dit långt efter att Evigheten och Saligheten hade rivits.
Fiskartorpet mellan Norsholm och Kimstad där Britta-Cajsas dotter Lovisa flyttade när hon gifte sig med "Vackre Kalle". 
Kimstad kyrka, där Britta-Cajsa fick gå fram och be Gud, prästen och församlingen om förlåtelse för sina synder = kyrkoplikt efter att ha fött ett "oäkta" barn. 
Tavlan med bibelspråket som Britta-Cajsa funderade över. 
Krogen i Brink där skräddaren höll till, invid gamla vägen mellan Kimstad och Norrköping. 
Grenadjärtorpet "Grönkälla" där Britta-Cajsa och Johan skräddare bodde i sex år. Där föddes tre av deras barn, bl.a. min mormors mor Lovisa. Fotot från hembygdsföreningen i Kimstad. Huset står kvar, men kanske inte så länge till ....
Skräddaren Johan Pettersson något år innan han dog. 
Här sitter Britta-Cajsas dotter Lovisa på sin sjuttioårsdag (troligen) med sina barn och Lisa, sitt barnbarn. 
Från vänster sittande: Astrid, Lovisa, Nanny, Anna
Från vänster stående: Hilda, Hilma, Emil, Frida, Lisa. 
Två av hennes barn, Helmer och Alma, dog i TBC redan på 20-talet då de var 18 resp 20 år gamla. 
Ett utdrag från en av kyrkböckerna. Där har Anders Petter strukits - han dog 1850 - men de tre skrevs in som "försvarslöse" på fattigstugan med en förkortning. Johanna är konstigt nog inte med i den här husförhörsboken. ​Här framgår att Anders Petter kunde läsa och skriva, vilket nästa make inte kunde. 
Supkoppen som skräddaren stoppade på sig som betalning. Enligt Antikrundans expert är det en "tumlare" tillverkad på Gusums bruk i slutet av 1700-talet.
Torpet Plöjning som tillhör Löfstad slott. Den äldre byggnaden är flera hundra år, men stugan bygges vid slutet av 1800-talet, på samma plats som den gamla som revs. Förmodligen enligt samm stil som den gamla där Britta-Cajsas son bodde under några år. 
Lovisa och vackre Kalle

Pigan
Britta-Cajsa
(Marianne Bokblad)
Åkerby gård 2024